Tisková zpráva

Cyabotics Ltd

Tisková zpráva

2023, Praha

Společnost FutureLife, evropský leader v oblasti reprodukční medicíny a péče o ženy, navázala spolupráci se společností Cyaibotics Ltd, využívající platformu SoSafe, aby zajistila špičková řešení v oblasti informovanosti o kybernetické bezpečnosti za účelem zvýšení bezpečnosti a ochrany soukromí zaměstnanců a pacientů.

Prostřednictvím využití pokročilých technologií a komplexních opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti chce zajistit bezpečnější prostředí pro zaměstnance, jednotlivce i páry, které chtějí podstoupit léčbu neplodnosti.

Vzhledem k tomu, že počet kybernetických útoků cílených na koncové uživatele, včetně phishingu, ransomwaru a malwaru, v letech 2022 a 2023 mezičtvrtletně celosvětově vzrostl o téměř 50 %, společnost FutureLife zavedla školení SoSafe v oblasti informovanosti o kybernetické bezpečnosti, s cílem dosáhnout následujících výsledků:

• ochránit zdravotnickou dokumentaci,

• ochránit IT systémy a zajistit důvěryhodnou a spolehlivou komunikaci,

• posílit důvěru a jistotu zaměstnanců a pacientů,

• komplexně ochránit data,

• předejít krádežím identity.

Zavedení řešení pro informovanost v oblasti kybernetické bezpečnosti ze strany společnosti FutureLife je dalším důkazem jejího úsilí o technologický pokrok a péči zaměřenou primárně na pacienty. Díky důrazu na ochranu soukromí pacientů, bezpečnost dat a bezproblémovou komunikaci, společnost nastavuje nový standard pro kliniky reprodukční medicíny v novém digitálním věku.

„Platforma SoSafe pro nás splňuje všechny požadavky. Je dodávána ve více jazycích se špičkovými překlady. Veškerá školení jsou snadno pochopitelná a hravá, s několika herními prvky v celé platformě, což výrazně zvyšuje ochotu uživatelů platformu používat. Toto řešení nabízí velmi komplexní analytiku, která nám poskytuje spoustu poznatků napříč skupinou, pokud jde o informovanost o kybernetické bezpečnosti. Jsme rádi, že se nám podařilo najít takového partnera, a těšíme se na výsledky.“ Patrik Jankovský, Skupinový ředitel pro digitální technologie 

„Pro společnost Cyaibotics je velkou ctí, že byla vybrána, aby společnost FutureLife a její zaměstnance podpořila v programu školení a zvyšování informovanosti o kybernetické bezpečnosti, který má pacienty, zaměstnance i samotný podnik zabezpečit proti kybernetickým útokům. Zavedení oceňované platformy SoSafe ve společnosti FutureLife bylo nesmírně vítaným a podnětným krokem.“ Leigh Wood, Vedoucí oddělení partnerské spolupráce společnosti Cyaibotics