Výzkum lékařského týmu kliniky ISCARE publikovaný v uznávaném odborném časopise CGH

1. února 2024
ISCARE

Výsledky výzkumu lékařů kliniky Iscare, pod vedením MUDr. Dany Ďuricové, Ph.D. a MUDr. Kataríny Mitrové, Ph.D. byl publikován v časopise Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH). 

Zmiňovaného výzkumu se účastnilo šest žen s ulcerózní kolitidou, léčených lékem tofacitinib s cílem zjistit a pochopit jeho vliv na těhotenství a kojení. Výsledky tohoto výzkumu podporují současná doporučení vyhnout se kojení vzhledem k prostupu tofacitinibu do mateřského mléka a k zatím neznámému potenciálnímu riziku u exponovaného kojence.

Jedná se o významný projekt, na který jsou týmy společností Iscare a skupiny FutureLife  velmi hrdé.

CGH je respektovaný prestižní odborný časopis institutu Americké Gastroenterologické Asociace (American Gastroenterological Association, AGA), který je distribuován více než 20 000 jednotlivcům a klinikám po celém světě a je řazen mezi 10 nejlepších gastroenterologických časopisů na světě.

Dosavadní důkazy o bezpečnosti léčby tofacitinibem během těhotenství jsou velmi limitované.

V této publikaci, která prezentuje výsledky šesti pacientek s ulcerózní kolitidou léčených tofacitinibem během početí a v těhotenství nebyly pozorovány žádné negativní důsledky na průběh těhotenství, vývoj plodu nebo postnatální vývoj exponovaných dětí. U tofacitinibu byl poprvé prokázán účinný placentární přenos, s koncentrací v pupečníkové plazmě ve výši 74 % plazmatické koncentrace matky v době porodu. Tato práce přináší také první důkazy o koncentracích tofacitinibu v mateřském mléce kojící ženy, která užívávala tofacitinib v dávce 5 mg dvakrát denně. Přítomnost tofacitinibu byla zjištěna ve všech 18 vzorcích mléka odebraných 20.-22. den po porodu, s maximální koncentrací naměřenou 3,5 h po požití léku. Maximální relativní expozice plně kojeného dítěte byla vypočtena na 3,4 % mateřské dávky. Tyto výsledky podporují doporučení vyhnout se kojení při terapii tofacitinibem z důvodu zatím neznámých rizik pro kojence.